غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

یکی از مهمترین فعالیت ای هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی و غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است


پس از مقاله سفرنامه به اکسپو 2017 که تهیه شد حال اکسپوآرت به نقل از وب سایت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها میگوید 

١٦٦ سال از عمر اکسپو می‌گذرد و ایران در سال 1851 به دستور امیرکبیر در نخستین اکسپو شرکت کرد.تاکنون اکسپوهای متعددی در سراسر دنیا برگزار شده است و ایران نیز در اغلب انها حضور داشته از جمله اکسپو ۲۰۱۵ میلان که غرفه سازی ایران توانست رتبه دوم در میان تمام غرفه سازی آن رویداد بزرگ و جهانی را بدست آورد.

اخبار نمایشگاهی گروه ارشد اکسپوآرت

پیش ثبت نام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران آغاز شد.
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ . ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺳــﻴﻞ ﻭ ﺗﮕــﺮگ ﻫــﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻳــﻚ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﭘﻮﻟﺴــﺎﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻏﺮﻓﻪ ﺩﺍﺭ و غرفه سازی‌های زیبا ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩ؟


بیشتر در مورد اکسپو میلان مطالب زیادی نوشته بودیم حال به اکسپو آستانه 2017 و غرفه سازی‌های شگفت انگیز آن میپردازیم . در چند روز آینده صنعت نمایشگاهى  بایــد منتظــر وقــوع اتفاق هــاى مهمى در این عرصه باشــد.  اکســپو 2017 آستانه با موضوع »انرژى آینــده« از 01 ماه ژوئن تا01 ســپتامبر ســال 2017 همزمــان با 02 خرداد تا 19 شــهریور 1396 در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.