غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

گروه ارشد طراحی و نمایشگاهی اکسپوآرت -خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در ایران و کشورهای اروپایی ، ترکیه ، دوبی ،عراق

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی

یکی از مهمترین فعالیت ای هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی و غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غرفه سازی در نمایشگاه عرضه مستقیم» ثبت شده است

نقد و بررسی اولین رویداد تخصصی رسانه‌ های ورزشی


غرفه‌های پر شده در این نمایشگاه حاکی از داغ بودن این رسانه‌ها دارد و در این نمایشگاه به ترتیب حروف الفبا «آچمز، آفتاب ورزشی، ایران ورزشی، بشیر، پیروزی، پیک ورزش، خبر ورزشی، دانش یوگا، دنیای شنا ورزش‌های آبی، دیدگاه ورزش، رخ در رخ، رخصت پهلوان، سرزمین ورزش، شطرنج، فرهنگستان فوتبال، فوتبالیست‌ها، فوتسال ایران، گل، ورزش ایرانی، ورزش سه، ورزش و تصویر، ورزش و زن ایرانی، وقت اضافه» غرفه سازی نموده اند .

ضریب موفقیت غرفه سازی در نمایشگاه به عوامل مختلفی وابسته است که در مقاله امروز اکسپوآرت درباره آن توضیح داده شده است ؛ با ما همراه باشید

در این زمینه ضرورت حضور در نمایشگاه با درک کافی از موقعیت سازمان و شناخت لازم از کارکرد نمایشگاه مطرح می‌شود، پس از آن لازم است اهداف پروژه روشن و سپس برای اجرای این پروژه یک فرآیند سیستمی ترسیم شود که این فرآیند در نگاه کلی شامل ۵ بخش عمده است؛
۱. درک ضرورت و تعیین اهداف حضور
۲. نحوه حضور در نمایشگاه
۳. مدیریت غرفه، پذیرش و جذب مخاطبان و دریافت اطلاعات
۴. جمع‌آوری، آنالیز اطلاعات مخاطبان و پیگیری
۵. ارزیابی ضریب موفقیت غرفه سازی

در بخش اول  در مورد  مدیریت برگزاری نمایشگاهو غرفه سازی صحبت نمودیم . در بخش دوم توضیحاتی در مورد چگونگی نحوه مشارکت در  نمایشگاه 
به شما خوانندگان محترم گروه ارشد اکسپوآرت توضیح خواهیم داد . 

 

چگونگی نحوه مشارکت در  نمایشگاه

انتخاب نمایشگاه   

   

از آنجائیکه نمایشگاهها در اجرای بسـیاری از اسـتراتژیهای شـرکت مفیـد هسـتند، نحـوهانتخاب و تصمیم گیری صحیح در خصوص حضور و یا عدم حضور در نمایشگاهاهمیت بیشتری پیدا می کند. برایند انتخاب صحیح می تواند شرکت را در تصمیم گیریهای آتی یاری نماید .  

نتایج حاصل از حضور در نمایشگاه  میتواند در چگونگی راه اندازی خط تولید محصـول جدیـد ،افتتاح و کسب بازارهای جدید، بهبود روابط با مشـتریان، حفـظ بـازار و حضـور در عرصـه هـای  بین المللی و شناساندن محصول جدید تولید نشده و . . . ، نقش موثری را ایفا نمـوده و موجـباخذ یک تصمیم کلیدی در شرکت گردد. بنابراین هر قدر به اطلاعات مربوط به کیفیت و کمیت یک نمایشگاهبیشتر دسترسی پیدا کنیم تصمیم گیـری دقیقتـر خواهـد شـد. در صـورت عـدمدسترسی کافی به اطلاعات مورد نیاز ممکن است به این نتیحه برسیم که ابتدا نمایشگاهرا برای سال اول مورد بازدید و ارزیابی قرار داده و سپس از نتایج بدسـت آمـده در خصـوص حضـور دردوره های بعدی تصمیم گیری نمائیم. ولی قبل از آنکه اقدام به جمع آوری اطلاعـات نمـاییم لازماست ببینیم شرکت ما در غالب کدام دسته از مشارکت کنندگان قرار می گیرد و یـا بـه عبـارتیچه دیدگاه و هدفی برای ما از اهمیت بیشتر برخوردار است و سپس بـر اسـاس آن بـه بررسـیاطلاعات بدست آمده بپردازیم.  

 

 انواع مشارکت کنندگان  

     تحلیل گروهای غرفه دار زیر نشان می دهد که روشها، اهـداف و اولویتهـای متفـاوتی وجـوددارند که انواع غرفه داران مختلف را مشخص  میکند : 

  1. غرفه دارانی با مهارت فروش 
  2. مدیرانی با سیاست برقراری ارتباط
  3. نمایندگانی با سیاست رقابتی
  4. غرفه داران ترکیبی
  5. غرفه داران منطقه ای

غرفه سازی

     انتخاب نوع غرفه و نحـوه سـاخت غرفـه در برقـراری ارتبـاط صـحیح بـا مشـتریان بسـیارتأثیرگذار است که البته با توجه به سیاست های شرکت و بودجـه اختصـاص یافتـه مـی بایسـتبهترین گزینه را انتخاب نمود . 


غرفه سازی نمایشگاهی در 10 کشور مهم


میانبری مهم جهت بهبود فروش با حضور شرکت شما و  بهره‌گیری از قدرت شگفت‌انگیز صنعت نمایشگاهی و  غرفه سازی در 10 کشور مهم دنیا

معرفی مهم‌ترین رویدادهای مرتبط با صنعت آشپزخانه و استخربالا رفتن سطح تقاضا و انتظار مصرف‌کنندگان چه از نظر کیفیت و چه از لحاظ کمیت مصرف، زمینه‌ساز افزایش تولید و ارتقای کیفی محصولات داخلی بوده که همین موارد توجه بیشتر به نمایشگاه متبوع را به دنبال داشته است.

غرفه سازی

غرفه سازی و افزایش فروش در نمایشگاه عرضه مستقیم
نمایشگاه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که یکی از آنها نمایشگاه عرضه مستقیم نام دارد. در این نمایشگاه‌ها مکان غرفه سازی را اگر به خوبی رعایت کنید می‌تواند به راحتی اجناس و کالاهای تولیدی خود را به مشتریان بفروشد و درآمدی از این راه کسب کند.

این رویدادها اغلب با استقبال عمومی همراه هستند و یکی از بارزترین نمونه‌های آن را می‌توان نمایشگاه کتاب تهران نامید که هرسال برگزار می‌شود و میلیاردها تومان گردش مالی دارد. اگر قصد شرکت در یک رویداد عرضه مستقیم را دارید باید به فروش نهایی خود نیز فکر کنید تا حضور در نمایشگاه تنها یک اتفاق بد و تلخ نباشد.

گروه ارشد اکسپوآرت امروز راهکارهای افزایش فروش را برای شما آماده کرده است. مهم‌ترین نکته در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم مکان غرفهاست. شاید در رویدادهای تخصصی که مخاطبان برای بازدید به همه جای سالن‌ها سرک می‌کشند، غرفه‌ای در انتهای یک سالن نیز خوب باشد اما نمایشگاه‌های عرضه مستقیم ارتباط تنگاتنگی با مکان غرفه شما دارد. به‌طور معمول افرادی که از غرفه‌های ابتدایی خرید می‌کنند به دلیل سنگینی بار از بازدید باقی غرفه‌های نمایشگاه صرف‌نظر می‌کنند و در عمل غرفه‌های انتهایی سودی نمی‌برند. پس غرفه خود را هر چه بیشتر نزدیک درهای ورودی بگیرید.

طراحی غرفه همیشه در دستور اولیه کار قرار دارد اما این بار باید براساس نیازهای مشتریان تنظیم شده باشد. در نمایشگاهی مانند عرضه مستقیم صنایع دستی چیدن وسایل چندمیلیونی روی میز می‌تواند جلب توجه کند اما در فروش شما تاثیری ندارد پس بهتر است وسایلی که با قیمت پایین، بیشترین میزان فروش را دارند در دید عموم قرار گیرند. غرفه‌داران حرفه‌ای را که سابقه خوبی در فروشندگی دارند برای خود انتخاب کنید. این افراد می‌توانند با چند دقیقه صحبت کردن با مشتریان متوجه نیازهای آنها شده و بهترین کالا را به آنها بفروشند. دقت داشته باشید که جدای از فروشنده آراسته، تضمین خدمات و کالا هم می‌تواند یک قوت قلب را در خریدار به وجود آورد. تبلیغات را در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم فراموش نکنید. در این نوع تبلیغات شما فردی را به‌عنوان مسئول پخش تراکت‌های تبلیغاتی در مقابل درهای ورودی نمایشگاه قرار می‌دهید تا با شعارهای هوس انگیز و همچنین تبلیغ تولیداتی که در اختیار دارید مخاطبان را به سمت غرفه شما بکشاند. استفاده از بنرهای تبلیغاتی درصد پایینی از مخاطبان را به خود جلب می‌کند. همچنین برای جذب مخاطب بیشتر می‌توانید جوایزی را در نظر بگیرید تا به این روش فروش خود را افزایش دهید.